Wyrokowanie/ sprostowanie oczywistej omyłki/ błąd w danych personalnych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ sprostowanie oczywistej omyłki/ błąd w danych personalnych
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 27 lutego 2008r., sygn. IV KO 21/08
Treść:
Omyłka […] nie może dotyczyć merytorycznych elementów wyroku, np. tożsamości oskarżonego. Jeżeli jednak mimo błędu w zakresie danych personalnych nie pojawiają się wątpliwości co do tożsamości osoby w relacji akt oskarżenia – wyrok skazujący, to błędne dane mogą zostać poprawione w trybie sprostowania oczywistej omyłki w każdym czasie.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2008, poz. 17

Zobacz również: