Wyrokowanie/ wyłączenie materiałów do odrębnego postępowania/ zażalenie na postanowienie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ wyłączenie materiałów do odrębnego postępowania/ zażalenie na postanowienie
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 października 1989 r., sygn. V KZP 16/89
Treść:
Na postanowienie o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny (art. 24 § 3 k.p.k.) nie przysługuje zażalenie .
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1990 r. poz. 1

Zobacz również: