Decyzja administracyjna / wymeldowanie osoby / trwałość opuszczenia miejsca pobytu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Decyzja administracyjna / wymeldowanie osoby / trwałość opuszczenia miejsca pobytu
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 10 sierpnia 2001r., sygn. V SA 404/01
Treść:
Opuszczenie miejsca pobytu musi mieć charakter trwały i być związane z wolą osoby, która miejsce pobytu opuściła i jeżeli osoba ta wyraża wolę powrotu i wskazuje na czasowość pobytu w innym miejscu zamieszkania, to organ ma obowiązek wziąć taki wyraz woli pod uwagę.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: