Samorząd gminny/ stanowienie przepisów porządkowych/ zakaz handlu okrężnego

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Samorząd gminny/ stanowienie przepisów porządkowych/ zakaz handlu okrężnego
Wyrok:
Wyrok WSA siedziba we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2005r., sygn. III SA/Wr 625/04
Treść:
Rada gminy nie ma uprawnień do ustanowienia zakazu handlu okrężnego poza targowiskami w ramach przepisów porządkowych na mocy art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck