Bezpieczeństwo w komunikacji/ sądowy zakaz prowadzenia pojazdu/ stan nietrzeźwości

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ sądowy zakaz prowadzenia pojazdu/ stan nietrzeźwości
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. I KZP 11/04
Treść:
Prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wbrew wcześniej orzeczonemu zakazowi prowadzenia takiego pojazdu, stanowi jeden czyn, wypełniający znamiona przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. i art. 244 k.k.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: