Bezpieczeństwo w komunikacji / zasady ostrożności/ nieracjonalne zachowanie się pieszego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji / zasady ostrożności/ nieracjonalne zachowanie się pieszego
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 25 maja 2006r., sygn. IV KK 417/05
Treść:
Oceniając zaś zachowanie oskarżonego w ustalony w sprawie sposób, słusznie wywiódł sąd odwoławczy, że nawet przyjęcie, iż naruszył on zasady ostrożności przez niedostateczne obserwowanie drogi, jest niewystarczające do obiektywnego przypisania mu skutku przestępczego. W zaistniałej sytuacji możliwości popełnienia czynu nie przewidywał, ani nie mógł przewidzieć. Tak dalece nieracjonalne, niezgodne z elementarnymi zasadami ruchu drogowego, było zachowanie pieszego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2006, poz. 3

Zobacz również: