Wznowienie postępowania/ umorzenie postępowania przygotowawczego/ wznowienie postępowania karnego przez sąd

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wznowienie postępowania/ umorzenie postępowania przygotowawczego/ wznowienie postępowania karnego przez sąd
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 15 lipca 2010 r.; sygn. WO 9/10
Treść:
Jakkolwiek pozostawienie bez rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa stanowi czynność sądową w postępowaniu przygotowawczym (art. 430 § 1 i art. 465 § 2 w zw. z art. 329 § 1 k.p.k.), to jednak zaskarżenie takiego rozstrzygnięcia (art. 430 § 2 k.p.k.) uruchamia już postępowanie sądowe, które w razie zakończenia go prawomocnym orzeczeniem sądu odwoławczego może być wznowione w trybie określonym przepisami rozdziału 56 Kodeksu postępowania karnego.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 11/2010 [poz. 98]

Zobacz również: