Doręczenia i zawiadomienia/ zmiana miejsca zamieszkania/ uznanie przesyłki za doręczoną

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Doręczenia i zawiadomienia/ zmiana miejsca zamieszkania/ uznanie przesyłki za doręczoną
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 5 lipca 2010 r.; sygn. V KK 45/10
Treść:
Informacja doręczającego stronie przesyłkę z pismem sądowym, że adresat zmienił miejsce zamieszkania lub pobytu pod wskazanym przez siebie adresem, nie daje podstawy do dokonania doręczenia zastępczego, przewidzianego w art. 133 § 1 i 2 k.p.k., natomiast jeżeli strona nie podała nowego adresu, informacja ta stanowi wystarczającą, w myśl art. 139 § 1 k.p.k., podstawę do uznania skuteczności doręczenia stronie tej przesyłki pod adresem dotychczasowym.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 9/2010 [poz. 83]

Zobacz również: