Prokurator/ postępowanie administracyjne/ zakaz domniemywania udziału

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prokurator/ postępowanie administracyjne/ zakaz domniemywania udziału
Wyrok:
wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2005 r.; sygn. II GSK 3/05
Treść:
Udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym nie można domniemywać; o jego udziale w postępowaniu nie przesądzają w szczególności takie okoliczności, jak zawiadomienie go o zakończeniu postępowania administracyjnego, a także doręczenie mu decyzji administracyjnej (art. 188 oraz 182 i 183 K.p.a.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: