Doręczenia/ sposoby/ faks

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Doręczenia/ sposoby/ faks
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1836/06
Treść:
1. Doręczenie pisma za pośrednictwem faksu nie jest doręczeniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 391 § 1 k.p.a. 2. Faks nie jest urządzeniem informatycznym, gdyż przez tego rodzaju urządzenia należy rozumieć komputery wyposażone w pamięć umożliwiającą zapisywanie i odtwarzanie danych. Z tego względu wysyłanie informacji pomiędzy urządzeniami faksowymi nie może być uznane za komunikowanie się za pomocą urządzeń tworzących zespół teleinformatyczny.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: