Wznowienie postępowania umorzonego/ znikoma szkodliwość społeczna czynu/ procesowy status sprawcy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wznowienie postępowania umorzonego/ znikoma szkodliwość społeczna czynu/ procesowy status sprawcy
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 8 stycznia 2008 roku - V KK 416/07
Treść:
Jeżeli podstawą umorzenia postępowania jest ustalenie znikomej szkodliwości społecznej czynu (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.), to - kierując się kryteriami określonymi w art. 115 § 2 k.k. - należy rozważyć, między innymi, postać zamiaru i motywację sprawcy, a to w konsekwencji rodzi wymaganie usytuowania sprawcy w procesowym charakterze podejrzanego. Skoro organ procesowy tego nie uczynił (choć powinien), to z tego tytułu, kosztem praw gwarancyjnych określonej osoby, organ ten nie może uzyskać swoistego ułatwienia w postaci możliwości podjęcia w każdym czasie, w trybie art. 327 § 1 k.p.k., umorzonego wcześniej postępowania karnego. Negatywna przesłanka procesowa stanowi przeszkodę kontynuacji postępowania, umorzonego postanowieniem prokuratora.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Maj 2008 • Nr 5 [209], poz. 10