Broń i amunicja/ cofniecie pozwolenia/ prawomocny wyrok skazujący

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Broń i amunicja/ cofniecie pozwolenia/ prawomocny wyrok skazujący
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lutego 2007 r. sygn. VI SA/Wa 1704/06

Treść:
Prawomocne orzeczenia sądu karnego, skazujące za popełnienie przestępstwa z art. 233 § 6 k.k., to jest za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, są dla organów Policji wiążące co do ustalenia faktycznych i prawnych przesłanek cofnięcia pozwolenia na broń. Popełnianie przestępstw tego rodzaju, udokumentowane prawomocnymi wyrokami sądu, choć nie mieści się w kategorii przestępstw z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, a także przestępstw wymienionych w obecnej redakcji art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, w sposób wystarczający uzasadnia obawę, że osoba skazana za tego rodzaju przestępstwa może użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. W tej sytuacji właściwe organy Policji mają obowiązek cofnięcia pozwolenia na broń.Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"Zobacz również: