Wychowanie w trzeźwości/ naruszenie zasad sprzedaży/ cofnięcie zezwolenia

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Wychowanie w trzeźwości/ naruszenie zasad sprzedaży/ cofnięcie zezwolenia
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 10 października 2006r., sygn. II GSK 160/06
Treść:
Nawet jednostkowe naruszenie zasad sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie obliguje właściwy organ do cofnięcia wydanego zezwolenia na ich sprzedaż.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: