Prawo miejscowe/ zaskarżenie uchwały rady gminy/ organizacja społeczna

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prawo miejscowe/ zaskarżenie uchwały rady gminy/ organizacja społeczna
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2005r., sygn. IV SA/Wa 338/05
Treść:
1. Uprawnienia procesowe do udziału w postępowaniach administracyjnych lub sądowych, które nie dotyczą bezpośrednio interesu prawnego lub interesu podmiotu w polskim systemie prawnym, muszą być wyrażone w sposób wyraźny. 2. Brak jest możliwości zaskarżenia przez organizację społeczną uchwały rady gminy, stanowiącej akt prawa miejscowego, która nie dotyczy bezpośrednio interesu prawnego lub obowiązków organizacji, lecz dotyczy wyłącznie problematyki pozostającej w zakresie statutowych działań organizacji. 3. Organizacja społeczna nie ma uprawnienia do zaskarżenia uchwały rady gminy wydanej na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) nawet gdy jej statutowym celem jest ochrona zwierząt.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: