Drogi publiczne/ strefa płatnego parkowania/ wybiórcze przywileje

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Drogi publiczne/ strefa płatnego parkowania/ wybiórcze przywileje
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2006r., sygn. VI SA/Wa 2337/05
Treść:
Nie do pogodzenia z zasadą równości jest sytuacja gdy rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w treści której, jedni posiadacze pojazdów będący ich właścicielami bądź (leasingobiorcami) mogą korzystać z przywileju uzyskania abonamentu lub stawki zerowej zaś innym (najemcom, dzierżawcom pojazdów lub innym posiadaczom zależnym) odmawia się tego uprawnienia z powodów, za którymi nie przemawiają usprawiedliwione argumenty lecz przypuszczenia, niemające swojego odzwierciedlenia w praktyce.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: