Drogi publiczne/ szyld reklamowy w pasie drogi/ kara pieniężna

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Drogi publiczne/ szyld reklamowy w pasie drogi/ kara pieniężna
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 marca 2006r., sygn. I OSK 565/05
Treść:
Jeżeli strona umieściła szyld reklamowy w ten sposób, że naruszał on przestrzeń nad drogą publiczną, a więc znajdował się on w pasie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych i nie uzyskała stosownego zezwolenia zarządcy drogi w tym przedmiocie to spełnione zostały przesłanki określone w art. 40 ust. 12 tej ustawy, przewidujące wymierzenie kary pieniężnej w wypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: