Broń i amunicja/ pozwolenie na broń/ zakres dopuszczalnego wykorzystania

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Broń i amunicja/ pozwolenie na broń/ zakres dopuszczalnego wykorzystania
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005r., sygn. VI SA/Wa 1964/05
Treść:
W art. 52 ustawy z dnia 28 maja 1999 r. o broni i amunicji zagwarantowano zachowanie ważności pozwoleń na broń, legitymacji noszących nazwę "pozwolenie na broń" wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów. Oznacza to, że podmioty, które otrzymały takie pozwolenie, mają prawo do legalnego posługiwania się bronią, którą nabyły zgodnie z obowiązującymi do czasu wejścia w życie nowej ustawy przepisami. Brak jest natomiast podstaw do przekształcania tych pozwoleń, jak również wykorzystywania ich do nabywania kolejnych sztuk broni. Pozwolenia wydane w poprzednio obowiązującym stanie prawnym ilości egzemplarzy broni nie określały i dlatego też nie można ich wykorzystywać do nabywania niczym nieograniczonej ilości broni, gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązującymi unormowaniami ustawy o broni i amunicji.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: