Wznowienie postępowania/ nowe fakty i dowody/ ponowienie wniosku

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wznowienie postępowania/ nowe fakty i dowody/ ponowienie wniosku
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 14 lutego 2007r., sygn. III KO 78/06
Treść:
Prawomocność postanowienia o oddaleniu wniosku o wznowienie postępowania nie wyłącza możliwości wystąpienia tej samej strony z kolejnym wnioskiem o wznowienie postępowania w tej samej sprawie. Ponowny wniosek o wznowienie postępowania co do tego samego skazanego i w tej samej sprawie musi jednakże opierać się na innych faktach lub dowodach nie znanych przedtem sądowi, wskazujących na to, że skazany jest niewinny lub, że skazano go za inne przestępstwo zagrożone karą surowszą niż to, które popełnił, a nie na tych faktach i dowodach, które stanowiły podstawę prawomocnego rozstrzygnięcia w tym szczególnym postępowaniu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2007, poz. 30

Zobacz również: