Bibliothek


BÜCHERSAMMLUNG DER BEZIRKSSTAATSANWALTSCHAFT ZIELONA GÓRA


Bücherliste downloaden (1020 Positionen )

Zeitschriftenliste downloaden (28 Positionen)

Nutzungsordnung der Bibliothek :
Die Bibliothek ist ein behördeneigener Präsenzbestand und ist für Bedienstete der Staatsanwaltschaften aus dem Bezirk Zielona Gora zugänglich.
In begründeten Fällen können Personen außerhalb der Staatsanwaltschaft den Bibliothekbestand nutzen. Für die Interessenten gilt in solchem Fall, die Bücher im Sitz der Staatsanwaltschaft zu nutzen. In Ausnahmefällen kann auf schriftlichen Antrag des Interessierten und unter Zustimmung des Bezirksstaatsanwalts ein Buch für bestimmte Zeit ausgeliehen werden.

Möchten Sie ein bestimmtes Buch nutzen, schreiben Sie uns eine E-Mail :

Kontakt :
sekretariat@zielona-gora.po.gov.plLiczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę U. Wyszukanych pozycji: 60.

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.

  Górecki P. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.

  Górecki P. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Preiss-Mysłowska M. i in. C.H. BECK 2000

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Srogosz T. C.H. BECK Warszawa 2006

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Łucarz K. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Łucarz K.i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Srogosz T. C.H.Beck Warszawa 2008

 • Ustawa o samorządzie terytorialnym i orzecznictwie.

  Juszczyńska T. i in. PDW Ławica Poznań 1994

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.Komentarz.

  Powałowski A. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

  Piszczek P. Białystok 1994

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy wykonawcze.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1986

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz.

  Skrzydło-Niżnik I. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Ustawa o zwalczaniu spekulacji.

  Janiszewska E. Prawnicze Warszawa 1984

 • Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz.

  Stefański R.A. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2003

 • Ustawa. Ordynacja podatkowa. Komentarz.

  Dom Wydawniczy ABC 2000

 • Ustawowe znamiona czynu.

  Andrejew I. Prawnicze 1978

 • Ustroje konstytutywne państw współczesnych

  Sarnecki P. Zakamycze Kraków 2005

 • Ustrój sądów powszechnych. Komentarz.

  Karóz Ł. i in. C.H. BECK Warszawa 2002

 • Uwagi o wykrywalności i czynnościach śledczych w sprawach o zabójstwa.

  Gurgul J. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Warszawa 1972

 • Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konwencji z Lugano.

  Kwecko A. Kodeks Sp. z o.o. Warszawa 2002