Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Neuigkeiten

 • WNIOSEK O ARESZT WOBEC MĘŻCZYZNY KTÓRY WŁAMAŁ SIĘ DO SKLEPU RYBNEGO

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt wobec 27 letniego mężczyzny, który w okresie od 5 do 7 lipca 2016 r. w Nowej Soli włamał się do sklepu rybnego poprzez wypchnięcie okna wystawowego. Podejrzany ze sklepu zabrał pieniądze w kwocie 2.822,63 zł, osiem sztuk konserw rybnych, a także tablet marki Alcatel wartości 429 zł, wszystko o łącznej wartości 3.294,03 zł. działając na szkodę pokrzywdzonego.

  Dodano dnia: 2017-01-27 [ID : 11961]

  » Lesen Sie mehr

 • OKRADŁ "ŻABKĘ" Z WYROBÓW TYTONIOWYCH NA KWOTĘ PONAD 10 TYS. ZŁ

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w  Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony 11 kwietnia 2016 r. w Nowej Soli , działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami przez rozbicie szyby w drzwiach wejściowych włamał się do sklepu, z którego zabrał wyroby tytoniowe o wartości 10 679,71 oraz pieniądze  w kwocie 12 910 zł.

  Dodano dnia: 2017-01-26 [ID : 11960]

  » Lesen Sie mehr

 • 66-LATEK OSKARŻONY O ZNĘCANIE SIĘ NAD ŻONĄ I SKALECZENIE JEJ NOŻEM

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w  Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 66-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony w okresie od czerwca 2014 r. do 30 września 2016 r. w Nowej Soli znęcał się fizycznie i psychicznie nad osobą najbliższą - żoną w ten sposób że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, w trakcie których znieważał pokrzywdzoną słowami obelżywymi, groził jej pozbawieniem życia, bił rękoma po twarzy, szarpał za włosy, a podczas jej z urządzonych awantur skaleczył pokrzywdzoną nożem.

  Dodano dnia: 2017-01-25 [ID : 11959]

  » Lesen Sie mehr

 • NIELEGALNIE PRZEWOZIŁ 6 OBYWATELI WIETNAMU

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony  21 sierpnia 2016 r. na 293 km drogi S 3 , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ułatwiał pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy 6 obywatelom Wietnamu w ten sposób, że przewoził cudzoziemców nie posiadających tytułu pobytowego na terytorium RP samochodem osobowym z Warszawy do Słubic za kwotę co najmniej 700 zł.

  Dodano dnia: 2017-01-23 [ID : 11958]

  » Lesen Sie mehr

 • OSZUKAŁ CO DO FAKTU ZAWIRUSOWANIA TELEFONU I TABLETU

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 21 letniemu mężczyźnie, który w okresie od sierpnia do września 2016 roku w Gubinie działając w krótkich odstępach czasu doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 432,80 zł, pokrzywdzoną poprzez wprowadzenie jej w błąd co do faktu zawirusowania telefonu, tabletu i dokonywaniu opłat za usunięcie wirusów z zainfekowanych urządzeń na wskazany przez niego rachunek bankowy, przesyłaniu potwierdzeń nadania przelewów do nieistniejącej firmy w Warszawie, w celu uniknięcia obciążenia dalszymi opłatami za które pokrzywdzona poniosła opłaty w kwocie 78 zł, czym spowodował u niej straty w łącznej kwocie 510,80 zł.

  Dodano dnia: 2017-01-23 [ID : 11957]

  » Lesen Sie mehr

 • DOMOWY OPRAWCA OSKARŻONY O GWAŁCENIE MAŁOLETNIEJ CÓRKI. GŁOWĘ ŻONY WSADZIŁ DO WERSALKI I PO NIEJ.. SKAKAŁ

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 letniemu mężczyźnie. 
  Oskarżonemu zarzucono, że  w 2003 roku w jednej z miejscowości powiatu nowosolskiego, działając ze z góry powziętym zamiarem, wielokrotnie i w krótkich odstępach czasu, przemocą, poprzez przełamanie oporu i ściągnięcie piżamy, doprowadzał swoją córkę - wówczas małoletnią poniżej lat 15  do obcowania płciowego.

  Dodano dnia: 2017-01-20 [ID : 11956]

  » Lesen Sie mehr

 • BEZPRAWNE SAMOUWOLNIENIE

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 33 letniemu mężczyźnie, który  16 sierpnia 2016 r. w trakcie wykonywania prac porządkowych w systemie bez konwojenta poza terenem Aresztu Śledczego w Lubsku, będąc na podstawie wyroku Sądu pozbawionym wolności, uwolnił się sam poprzez oddalenie się z miejsca wykonywania pracy.

  Dodano dnia: 2017-01-19 [ID : 11955]

  » Lesen Sie mehr

 • ARESZT DLA RECYDYWISTY ZNĘCAJĄCEGO SIĘ NAD ŻONĄ

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 65-letniego mężczyzny.
  Podejrzanemu zarzucono, że w okresie od 10 lipca 2016 r.  do 13 stycznia 2017 r. , będąc uprzednio skazanym za podobne przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności i w ciągu 5 ;lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości , bez powodu wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał pokrzywdzoną słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał ją wykrzykiwał  groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała , zakłócał spoczynek nocny, wyganiał z domu, popychał, szarpał, ściskał oraz uderzał ją po ciele , nie stosując się przy tym do orzeczonego prawomocnym wyrokiem przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną.

  Dodano dnia: 2017-01-19 [ID : 11954]

  » Lesen Sie mehr

 • OSKARŻENI O WPROWADZANIE DO OBROTU NA JEDNEJ Z DYSKOTEK TZW.DOPALACZY

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował w ostatnim czasie do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 osobom w wieku od 26 do 35 lat : 2 mężczyznom i kobiecie.
  Oskarżonym zarzucono, że  w okresie od czerwca 2015 r. do listopada 2015 r. przybyli do Zielonej Góry z innego miasta i na terenie jednej z dyskotek, sprowadzili niebezpieczeństwo  dla życia lub zdrowia wielu osób w ten sposób, że wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wprowadzali do obrotu nieustaloną ilość szkodliwych dla zdrowia substancji z grupy pochodnych - izomeru CMC (tzw. dopalaczy) o działaniu psychoaktywnym w ilości nie mniejszej niż 40 gramów o wartości czarnorynkowej nie mniejszej niż 1600 zł.

  Dodano dnia: 2017-01-18 [ID : 11953]

  » Lesen Sie mehr

 • DOKONAŁ KRADZIEŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu wniosek w trybie art. 335 kpk (dobrowolne poddanie się karze) wobec 46 letniego mężczyzny, który we wrześniu 2016 r. w mieszkaniu w jednej z miejscowości koło Żar, samowolnie podłączył przewody instalacji odbiorczej do głównego przyłącza energetycznego z pominięciem układu pomiarowego i dokonał w ten sposób kradzieży energii elektrycznej, czym działał na szkodę Enea Operator Sp. z o.o. Mężczyzna działał w warunkach recydywy czyli powrotu do przestępstwa.

  Dodano dnia: 2017-01-17 [ID : 11952]

  » Lesen Sie mehr

Neuheite

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa