Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Neuigkeiten

 • POMÓWIŁ O KRADZIEŻ POJAZDU OSOBĘ, KTÓRA TEGO CZYNU NIE DOKONAŁA - ODPOWIE ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 29 letniemu mężczyźnie.
  Oskarżonemu zarzucono, że  9 listopada 2017 roku w Żarach, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy, bądź zatajenie prawdy, złożył fałszywe zeznania podczas przesłuchania w charakterze świadka w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach, gdzie podał nieprawdziwe informacje dotyczące mającego miejsce w dniu 23 września 2017 roku w tej samej miejscowości, włamania do pojazdu marki Audi A6 , a następnie zaboru tego pojazdu, fałszywie oskarżając ustalonego mężczyznę o popełnienie tego czynu,  co nie polegało na prawdzie.

  Dodano dnia: 2019-08-13 [ID : 12608]

  » Lesen Sie mehr

 • ŻEBY UKRAŚĆ KINDER NIESPODZIANKI UDERZYŁ OCHRONIARZA SUPERMARKETU I ZAGROZIŁ MU SPALENIEM DOMU I SAMOCHODU

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 45 letniemu mężczyźnie.
  Oskarżonemu zarzucono, że  14 kwietnia 2019 roku w Żarach w jednym z marketów, będąc uprzednio skazanym za podobne przestępstwa umyślne na karę pozbawienia wolności w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej sześć miesięcy kary pozbawienia wolności, dokonał kradzieży asortymentu spożywczego w postaci jajek "Kinder niespodzianek" oraz czekoladek "Merci" o łącznej wartości 592,50 zł oraz usiłował dokonać kradzieży jajek "Kinder niespodzianka" w ilości 233 sztuk o łącznej wartości 813,17 zł, czym działał na szkodę supermarketu.

  Dodano dnia: 2019-08-12 [ID : 12607]

  » Lesen Sie mehr

 • PRÓBA OSZUSTWA NA POCZCIE

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 46 letniemu mężczyźnie.
  Oskarżonemu zarzucono że w okresie od  15 czerwca do 6 grudnia 2018 roku w Żarach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z zamiarem doprowadzenia Poczty Polskiej do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 2027 zł bezpośrednio zmierzał do dokonania oszustwa  w ten sposób, że 15 czerwca 2018 roku w Urzędzie Pocztowym, dokonując wpłaty wyżej wymienionej kwoty na rzecz ZUS, zabrał odcinek dowodu wpłaty opieczętowany odciskiem datownika i podpisany przez obsługującego pracownicę poczty oraz pieniądze przeznaczone na wpłatę.

  Dodano dnia: 2019-08-09 [ID : 12606]

  » Lesen Sie mehr

 • 36-LATKA ODPOWIE ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD PSEM

   Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 36 letniej kobiecie.
  Oskarżonej zarzucono, że od lutego do marca 2019 roku w Żarach, znęcała się nad psem rasy mieszanej  w ten sposób, że utrzymywała zwierzę w stanie rażącego zaniedbania, w niewłaściwych warunkach bytowania, przy  braku odpowiedniego schronienia, bez odpowiedniego pokarmu i wody, przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla zwierzęcia, a nadto utrzymywała go na uwięzi na zbyt krótkim łańcuchu oraz w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby co powodowało jego cierpienie oraz nie zapewniało mu możliwość niezbędnego ruchu.

  Dodano dnia: 2019-08-09 [ID : 12605]

  » Lesen Sie mehr

 • INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWCY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Uprzejmie informuję o naborze na stanowisko: KIEROWCA w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze sygnatura konkursu: PO IV WOS 1112.6.2019
  liczba etatów : jeden
  miejsce pracy: Zielona Góra

  Dodano dnia: 2019-07-24 [ID : 12603]

  » Lesen Sie mehr

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY – DOCELOWO NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata stanowisko urzędnika stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu

  sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.8.2019

  liczba etatów: jeden
  miejsce pracy: Żagań

  Dodano dnia: 2019-07-18 [ID : 12602]

  » Lesen Sie mehr

 • ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PO II DS. 20.2016 PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Zielona Góra.  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 20.2016 o tym,  że w dniu  16 lipca 2019 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi R. i Joannie S. podejrzanym o to, że jako członkowie zarządu spółki Budownictwo Hydroenergetyka Dychów sp. z o,o z/s w Dychowie, na przestrzeni 2015 roku, mając świadomość faktu, że spółka BHE Dychów stała się niewypłacalna i jej kondycja finansowa nie pozwalała na realizowanie zobowiązań, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kontrahentów spółki poprzez wprowadzenie ich w błąd co do   zamiaru i możliwości zapłaty za zakupiony towar lub zamówioną usługę, a nadto działając w celu udaremnienia wykonania dotychczas zapadłych i przyszłych orzeczeń sądowych, uszczuplili zaspokojenie wierzycieli spółki przez to, że zbyli zagrożone zajęciem składniki majątku spółki BHE Dychów tj. o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, 300 § 2 kk i inne.

  Dodano dnia: 2019-07-16 [ID : 12601]

  » Lesen Sie mehr

 • XV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE, ZIELONA GÓRA-ZBĄSZYŃ MAJ 2019

  Zielona Góra - Zbąszyń. W dniach 22 - 24 maja 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zorganizowała kolejne, XV-te już Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne. Tegoroczne zajęcia w Zbąszyniu odbyły się pod intrygująco i tajemniczo brzmiącym hasłem: "Psyche zbrodniarza - psychologia śledztwa".
  W zamyśle organizatorów, celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom złożonej problematyki procesów psychicznych determinujących postępowanie sprawców czynów karalnych i poszukiwanie reguł rządzących ich zachowaniami przed, w trakcie oraz po dokonaniu przestępstwa. Ich poznanie przez prowadzącego śledztwo warunkuje efektywność nie tylko czynności wykrywczych. Daje też szansę poprawy jakości prowadzonych czynności dowodowych, a tym samym często decyduje o treści wyroku sądowego.

  Dodano dnia: 2019-07-12 [ID : 12600]

  » Lesen Sie mehr

 • JADĄC PO CHODNIKU ROWEREM POTRĄCIŁA PIESZĄ POWODUJĄC U NIEJ OBRAŻENIA

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 68-letniej kobiecie.
  Oskarżona  22 listopada 2018 r. w Żarach, kierując rowerem po chodniku , będąc nieuprawnionym uczestnikiem ruchu, potrąciła idącą w przeciwnym kierunku pieszą, w wyniku czego spowodowała u niej obrażenia ciała  w postaci złamania kości udowej z przemieszczeniem odłamów, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie czynności narządów jej ciała lub rozstrój zdrowia  na okres powyżej dni 7.

  Dodano dnia: 2019-07-12 [ID : 12599]

  » Lesen Sie mehr

 • KIEROWNIK PRODUKCJI I DWÓCH PRACOWNIKÓW OSKARŻONYCH O KRADZIEŻ GRANITOWEGO NAGROBKA

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 mężczyznom.
  Dwóm z nich  - mężczyznom w  wieku 47 i 38 lat zarzucił, że  28 września 2018 r. w jednej z miejscowości powiatu żarskiego, działając wspólnie  i w porozumieniu zabrali w celu przywłaszczenia  z terenu zakładu pracy, granitowy nagrobek  o wartości 4200zł.

  Dodano dnia: 2019-07-11 [ID : 12598]

  » Lesen Sie mehr

Neuheite

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa