Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Neuigkeiten

 • KIEROWAŁ POJAZDEM W STANIE NIETRZEŹWOŚCI....

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu  akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony  24 lipca 2017 r. w Gubinie, kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości  1,07 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. 2,2 promila alkoholu we krwi.

  Dodano dnia: 2017-10-18 [ID : 12190]

  » Lesen Sie mehr

 • KOMUNIKAT PROKURATORA REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE DO OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PR 3 Ds. 349. 2017. Sp

  Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie uporczywego naruszenia w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 28 lutego 2011 roku przez osobę wykonującą w PRODWODROL S.A. z siedzibą w Sulechowie czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - praw wynikających  z ubezpieczenia społecznego, poprzez zaniechanie odprowadzenia we wskazanym okresie czasu składek określonych przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, a ponadto składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składek na Fundusz Pracy, o jakich mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w pełnej wysokości, w tym odnośnie składek określonych przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, że postanowieniem datowanym na 28 września 2017 roku postępowanie przygotowawcze jakie prowadzono w tej sprawie umorzono w oparciu o dyspozycję art. 17 § 1 pkt 2 k.p.

  Dodano dnia: 2017-10-18 [ID : 12189]

  » Lesen Sie mehr

 • WLALI DO FONTANNY MIEJSKIEJ PŁYN POWODUJĄCY POWSTANIE DUŻEJ ILOŚCI PIANY

  Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie oskarżył dwóch mężczyzn w wieku 39 i 43 lat, którzy w dniu 10 września 2017 r. w Sławie, działając wspólnie i w porozumieniu wlali do fontanny miejskiej płyn powodujący powstanie dużej ilości piany, czym dokonali uszkodzenia filtrów oraz spowodowali obowiązkową wymianę wody w fontannie w celu zapobiegnięcia zatarciu pompy wody, czym spowodowali straty w wysokości 627,30 zł, na szkodę Urzędu Miejskiego w Sławie.

  Dodano dnia: 2017-10-18 [ID : 12188]

  » Lesen Sie mehr

 • NACHODZIŁ KOBIETĘ, NĘKAŁ, DZWONIŁ - ODPOWIE ZA STALKING

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 31-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony w dokładnie nieustalonym czasie, w styczniu 2017 r. w Zielonej Górze, groził ustalonej kobiecie pozbawieniem życia , przy czym groźba ta wzbudziła w pokrzywdzonej obawę spełnienia. Nadto ustalono, że w okresie od 10 listopada 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. w Zielonej Górze uporczywie nękał tę samą pokrzywdzoną  wysyłając jej wiadomości tekstowe SMS, inicjując połączenia telefoniczne o rożnych   porach dnia i nocy oraz nachodząc ją w miejscu zamieszkania, czym  wzbudził  w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia istotnie naruszające jej prywatność.

  Dodano dnia: 2017-10-13 [ID : 12187]

  » Lesen Sie mehr

 • USIŁOWAŁ POZBAWIĆ ŻYCIA POKRZYWDZONĄ ZADAJĄC JEJ 6 CIOSÓW NOŻEM

  Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 54 letniemu mężczyźnie, który w dniu 18 kwietnia 2017 r. groził pozbawienia życia pokrzywdzonej a następnie działając w zamiarze bezpośrednim, usiłował pozbawić ją życia przy pomocy noża, zadając 6 ciosów nożem w okolice piersiową dolnej klatki piersiowej. Siłę uderzeń nożem osłabiły warstwy odzieży ubranej pokrzywdzonej. W tym samym czasie zaatakowana kobieta próbowała osłabiać siłę uderzeń przytrzymując rękę uzbrojoną w nóż oraz zaczęła wołać o pomoc swoją wnuczkę, która zaczęła odpychać oskarżonego krzycząc "dziadek, dziadek". Widząc swoją wnuczkę oskarżony odstąpił od pokrzywdzonej, która wykorzystując jego wahanie, z pomocą wnuczki wypchnęła go na zewnątrz budynku.

  Dodano dnia: 2017-10-13 [ID : 12186]

  » Lesen Sie mehr

 • KOMUNIKAT DOT. DRUGIEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻARACH

  PO IV WOS 1111.7.2017 Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu naboru na stanowisko urzędnika stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Żarach zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

  Dodano dnia: 2017-10-12 [ID : 12185]

  » Lesen Sie mehr

 • UDAREMNIŁ ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI SPRZEDAJĄC 7 SAMOCHODÓW

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony w okresie od 30.06.2015 r. do 1.07. 2015 r. w Zielonej Górze, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu -  nakazu zapłaty z dnia 23.06.2015 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu udaremnił zaspokojenie kilkunastu wierzycieli przez to , że zbył siedem samochodów  dostawczych stanowiących składniki majątku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na rzecz ustalonej spółki, której jest prokurentem.

  Dodano dnia: 2017-10-12 [ID : 12184]

  » Lesen Sie mehr

 • 57-LETNI PRACOWNIK OCHRONY ZOSTAŁ NAJECHANY PRZEZ LOKOMOTYWĘ – ZGINĄŁ NA MIEJSCU

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach poinformował o zdarzeniu, do którego doszło  07.10.2017 w Żarach. Prokuratura Rejonowa w Żarach została powiadomiona przez dyżurnego KPP w Żarach o wypadku, na terenie  jednej z tamtejszych firm,  gdzie w trakcie przemieszczania lokomotywy celem podłączenia składu wagonów, najechany został przez lokomotywę 57-letni pracownik ochrony. W wyniku poniesionych obrażeń wymieniony poniósł śmierć na miejscu. 

  Dodano dnia: 2017-10-10 [ID : 12183]

  » Lesen Sie mehr

 • GROZIŁ SYNOWI POZBAWIENIEM ŻYCIA PRZY UŻYCIU NOŻA I SIEKIERY

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 62 letniemu mężczyźnie, który w okresie od stycznia 2015 r. do sierpnia 2017 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad konkubiną i synem w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe podczas których wyzywał pokrzywdzonych słowami wulgarnymi i obelżywymi, groził pozbawieniem życia i spaleniem domu, przy czym synowi groził używając noża i siekiery, ponadto poniżał pokrzywdzonych, popychał, szarpał, wyganiał z domu. Mężczyzna działał w warunkach recydywy czyli powrotu do przestępstwa.

  Dodano dnia: 2017-10-10 [ID : 12182]

  » Lesen Sie mehr

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY III ETAPU KONKURSU NA STANOWSKO URZĘDNIKA STAŻYSTY

  Zielona Góra. Komisja konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na stanowisko urzędnika stażysty  w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze - zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

  Dodano dnia: 2017-10-06 [ID : 12181]

  » Lesen Sie mehr

Neuheite

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa