OPERATOR PRZEJECHAŁ WÓZKIEM WIDŁOWYM PO STOPIE POKRZYWDZONEGO

Dodano: 2012-03-02

Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko operatorowi wózka widłowego. Mężczyzna ten w dniu 19 grudnia 2011 r. w podświebodzińskiej miejscowości  działając nieumyślnie, przejechał wózkiem widłowym po nodze pokrzywdzonego na skutek czego wyżej  doznał on obrażeń ciała w postaci złamania palca stopy, stłuczenia podudzia i stopy, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała i spowodowały rozstrój zdrowia na okres przekraczający siedem dni. Do zdarzenia doszło na terenie zakładu pracy w trakcie załadunku naczepy.

Jak ustalono w toku przeprowadzonego postępowania, przepisy BHP zabraniają wjazdu wózka widłowego do wnętrza naczepy, w sytuacji gdy przebywa tam inna osoba.

W przedmiotowej sprawie zakaz ten został zignorowany przez operatora wózka widłowego.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat./AP