KOPAŁ FUNKCJONARIUSZY POLICJI W NOGI, ZNIEWAŻAŁ ICH SŁOWAMI OBELŻYWYMI

Dodano: 2020-09-17

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 22- letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzucono, że 12 czerwca 2020 roku w jednej z miejscowości powiatu żarskiego, stosując przemoc w postaci kopania w nogi, naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowych, jednocześnie znieważając ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.

Ja ustalono oskarżony swojego czynu dopuścił się będąc uprzednio  prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Żarach z dnia 22 lutego 2015 roku za przestępstwo z artykułu 193 Kodeksu Karnego i 158 par. 1 kk, która to kara została następnie objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Żarach z dnia 8 listopada 2017 roku,  którą oskarżony odbył w okresie od 27 grudnia 2017 roku do 27 grudnia 2018 roku.

Mężczyzna będzie za swój czyn odpowiadał z zakładu karnego, w którym przebywa do innej sprawy.

Zgodnie z art. 222.§1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub   osoby   do   pomocy   mu   przybranej   podczas   lub   w związku  z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Z uwagi na działanie w warunkach recydywy górna granica kary może być zwiększona o połowę. /jcz