ZNIEWAŻYŁ SŁOWAMI OBELŻYWYMI RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, NARUSZYŁ ICH NIETYKALNOŚĆ CIELESNĄ

Dodano: 2020-08-07

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25 - letniemu mężczyźnie.
Oskarżonemu zarzucono, że  6 grudnia 2019 roku w Żarach, w karetce pogotowia oraz w pomieszczeniu SOR 105 Szpitala w Żarach, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez ratowników medycznych, wielokrotnie używając słów obelżywych znieważył czterech z nich, a także  groził im pozbawieniem życia, przy czym groźby te wzbudziły w pokrzywdzonych realną obawę ich spełnienia. Dodatkowo oskarżonemu zarzucono, że w tym samym miejscu i czasie naruszył nietykalność cielesną dwóch ratowników medycznych uderzając jednego w twarz oraz klatkę piersiową, a drugiego kopiąc w lewe udo.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego (Art.222.§1. ) Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub   osoby   do   pomocy   mu   przybranej   podczas   lub   w związku  z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. /jcz