ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA ZAKOŃCZYŁA DZIAŁALNOŚĆ…

Dodano: 2020-08-03

WYDZIAŁ ŚLEDCZY - PROKURATURA OKRĘGOWA W ZIELONEJ GÓRZE - Prokurator tego wydziału zakończył śledztwo i pod koniec lipca br skierował do sądu akt oskarżenia p-ko 9 osobowej zorganizowanej grupie przestępczej. 

Poszczególnym członkom tej grupy prokurator zarzucił m.in., że w okresie od 2017 roku do 2019 roku wbrew przepisom ustawy i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , a nadto czyniąc z prowadzonej działalności stałe źródło dochodu - wspólnie i w porozumieniu zorganizowali ( w różnych składach osobowych) co najmniej 14 tysiącom obywateli Ukrainy przekraczanie granicy RP w ten sposób, że wykorzystując specjalnie założone w tym celu podmioty gospodarcze (lub wcześniej istniejące) ale nie podejmujące żadnej działalności składali osobiście lub poprzez wyznaczone osoby, we właściwych Powiatowych Urzędach Pracy poświadczające nieprawdę oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca i w ten sposób wprowadzali tych urzędników w błąd, w wyniku czego uzyskiwali wpisy do ewidencji oświadczeń i tym samym dokumenty umożliwiające wjazd przez granicę państwową i pobyt cudzoziemcowi na terytorium RP wbrew obowiązującym przepisom prawa.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że w tym celu oskarżeni stworzyli co najmniej 50 fikcyjnych, a więc nieprowadzących działalności gospodarczej podmiotów. Sprawcy w wyniku swojej działalności przestępczej osiągnęli zysk  w kwocie blisko 450 tysięcy zł.

Oskarżonym zarzucono nadto dokonanie czynów polegających na podrobieniu szeregu dokumentów, które następnie składane były we właściwych Powiatowych Urzędach Pracy.

W stosunku do dwojga oskarżonych, którym prokurator zarzucił zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą sąd zastosował areszt tymczasowy. Wobec pozostałych oskarżonych w toku śledztwa stosowano inne środki zapobiegawcze.

Za poszczególne zarzucone czyny oskarżonym grozi kara od 5 do 10 lat pozbawienia wolności./zf