ODPOWIE ZA SPROWADZENIE BEZPOŚREDNIEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU BUDYNKU MIESZKALNEGO

Dodano: 2020-04-07

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 56- letniemu mężczyźnie.

Oskarżonemu zarzucono, że 8 listopada 2019 roku w Żarach, w lokalu mieszkalnym sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru tego budynku zagrażające mieniu w wielkich rozmiarach poprzez niewłaściwe podłączenie przewodu odprowadzającego spaliny z urządzenia grzewczego do przewodu kominowego i związanej z tym brakiem stabilności urządzenia grzewczego, a następnie rozpalenia w tym urządzeniu, jego przewrócenia w wyniku czego doszło do zaprószenia ognia w mieszkaniu.

Jak ustalono, oskarżony będąc w stanie nietrzeźwości rozpalił  tzw."kozę", a następnie  doprowadził do jej przewrócenia się  na podłogę. W wyniku tego  z pieca wydostał się żar, który spowodował zajęcie się ogniem materiałów łatwopalnych znajdujących się w mieszkaniu.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że zachowanie oskarżonego doprowadziło do bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru budynku mieszkalnego. Szybkość opanowania pożaru można było zawdzięczać działaniom świadków, jak i interwencji straży pożarnej.

Oskarżony przyznał się w całości do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne ze stanem faktycznym. Wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego (art.164.§1), kto sprowadza  bezpośrednie  niebezpieczeństwo  zdarzenia określonego w art.163§1 kk (pożaru), podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 lat pozbawienia wolności. /jcz