FINAŁ OSZUSTWA NA ...."PROKURATURĘ CELNĄ"

Dodano: 2019-05-28

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze - Wydział  I Śledczy. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia p-ko 32 letniemu Janowi W. oskarżonemu o to, że od lipca do 13 października 2014 roku w Zielonej Górze i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd, co do autentyczności podrobionego przez siebie, a następnie wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej postanowienia wydanego rzekomo przez ... "Prokuraturę Celną w Zielonej Górze, Wydział IV ds. Przestępczości i Korupcji"  z żądaniem zapłaty przelewem na wskazane konto bankowe kary grzywny w wysokości 1000,00 zł, tytułem dobrowolnego poddania się karze, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ponad 100 pokrzywdzonych, a około 120 osób usiłował oszukać w opisany wyżej sposób ale celu nie osiągnął z uwagi na zgłoszenie się tych osób do właściwych jednostek policji i prokuratur na terenie całego kraju - tj. oskarżonemu o czyny z art. 286 par 1 kk (oszustwo), i art. 13 par. 1 kk z art 286 par. 1 kk (usiłowanie oszustwa) oraz z art. 270 par. 1 kk (podrobienie i posłużenie się podrobionymi dokumentami).

Oskarżony mężczyzna bezpośrednio po wypłacie ze swoich kont bankowych pieniędzy przekazanych przez pokrzywdzonych w wyniku dokonanego oszustwa wyjechał z kraju i przez pewien czas nieznane było jego miejsce pobytu. W wyniku działań podjętych przez policję na zlecenie prokuratora wydziału śledczego zielonogórskiej prokuratury udało się ustalić, że mężczyzna ukrywa się na terenie Niemiec.  Na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania 2 miesiące temu mężczyznę zatrzymano na terenie Niemiec i przekazano stronie polskiej.

Oskarżony mężczyzna został tymczasowo aresztowany i obecnie przebywa w areszcie do czasu rozprawy wyznaczonej przez sąd.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.
 
Zbigniew Fąfera - rzecznik PO