Program jubileuszowego XV Seminarium Kryminalistycznego : Psyche zbrodniarza - psychologia śledztwa

Dodano: 2019-05-22

Poniżej prezentujemy program XV seminarium : "Psyche zbrodniarza  -   psychologia śledztwa",  który rozpoczyna się w dniu dzisiejszym tj. 22 - 24  maja 2019 roku.

  ORGANIZATOR: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
     
    22 maja 2019 r (środa)

15.00 - 15.30    Przywitanie gości  przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze Jarosława Kijowskiego.
Rozpoczęcie seminarium 

15:30 - 16.15    Psyche zbrodniarza, czyli współczesne kryteria opiniowania poczytalności osób zaburzonych psychicznie. Metody i techniki badawcze w psychiatrii sądowej
dr n. med. Jerzy Pobocha - Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej w  Szczecinie

16.15 - 17.00    Współczesne problemy wiktymologii
prof. dr hab. Brunon Hołyst - Dyrektor Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii Uczelni Łazarskiego w Warszawie

17.15 - 17.45     Kryminalistyka, a profesjonalizm prokuratora
dr Józef Gurgul - prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości  w stanie spoczynku

      
     23 maja 2019 r.(czwartek)

09.00 - 10.30    Organizacja czasu pracy, oswajanie stresu, wypalenie zawodowe prokuratora, sędziego i policjanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Marcin Furmański - trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu

10.30 - 11.15    Nóż w wodzie, czyli krótki traktat o błędach śledztwa (kazuistyka)
dr Małgorzata Żołna - biegły sądowy z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń drogowych, Warszawa

11.45 - 12.30    O błędach w śledztwie i sposobach ich unikania
prof. dr hab.  Józef Wójcikiewicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12.30 - 13.15    Ekspertyza sądowo - seksuologiczna
dr n. med. Andrzej Depko - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej w Warszawie

14.15 - 15.00    Zabójstwo we współczesnej Polsce. Motywy działania sprawców
dr hab. Magdalena  Budyn - Kulik, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

15.00 - 15.45    Czynniki determinujące przestępczość małoletnich sprawców
dr hab. Violetta Kwiatkowska - Wójcikiewicz prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16.15 - 17.00    Ocena wiarygodności zeznań i wyjaśnień dokonywana przez sędziów i ławników w postępowaniu karnym - problematyka psychologiczna i prawna
 Maria Witewska - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 
 
17.00 - 17.45    Przygotowanie materiałów dowodowych sprawy dla celów profilowania psychologicznego
dr Maciej Szaszkiewicz -  psycholog sądowy, profiler, Kraków

  
      
     24 maja 2019 r.( piątek)
 
  09.00 -  09.45    Tropy w kartotekach czyli efektywne pozyskiwanie w bazach danych wiedzy o n/n sprawcach przestępstw                                                                
Rafał Babiński -  Prokurator Okręgowy w Krakowie

09.45 - 10.30    Prezentacja sprawy z Archiwum X - "Zabójstwo kelnerki z Topazu 1987-2016"
 Robert Gabryszak -  Naczelnik Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

11.00 - 11.45    Małoletni sprawcy zabójstw masowych. Czy Polsce grozi amerykanizacja najgroźniejszej przestępczości?
 dr Kacper Gradoń - Uniwersytet Warszawski

11.45 - 12.30    Nowe spojrzenie na "starą" sprawę. Rzecz o dowodach odpornych na bieg czasu
mł. insp.  Grzegorz Marny - radca Zespołu Spraw Niewykrytych KGP w Warszawie

12.30 zakończenie seminarium, podsumowanie