SKORUMPOWANY FUNKCJONARIUSZ

Dodano: 2004-08-13

W dniu dzisiejszym Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 46 letniemu mieszkańcowi Gubina. Prokurator oskarżył go o to, że w okresie od lutego 2000 roku do sierpnia 2002 roku w Krośnie Odrzańskim, będąc wysokim funkcjonariuszem Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej przyjął od ustalonej kobiety korzyść majątkową w łącznej kwocie 11 500 zł.

Kwota ta miała być gwarancją przyjęcia do służby kandydackiej jej syna oraz zaliczenie przez niego z wynikiem pozytywnym dwóch etapów egzaminów kwalifikacyjnych. Egzaminy te były warunkiem przyjęcia go do służby przygotowawczej w Lubuskim Oddziale Straży Granicznej. W toku przeprowadzonych w tej sprawie czynności ustalono, iż syn w/w kobiety po wpłacie przez matkę pierwszych 3000 zł dostał wezwanie do odbycia służby, a następnie starał się o przyjęcie do pracy na stałe. Niestety pomimo starań nie mógł zaliczyć jednego z egzaminów. Kolejne "wpłaty" pieniędzy na rzecz oskarżonego ze strony matki niedoszłego funkcjonariusza, nadal nie skutkowały pozytywnym zaliczeniem przez jej syna egzaminu. Wobec powyższej sytuacji kobieta postanowiła poinformować o sprawie odpowiednie organy. W dniu 23 kwietnia 2004 roku zgłosiła się ona do Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim informując, że przekazała w/w funkcjonariuszowi kwotę 11 500 zł celem przyjęcia do służby jej syna, jednakże do przyjęcia takiego nie doszło. Prokurator po zebraniu całego materiału dowodowego oraz przesłuchaniu świadków skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi. Oskarżonemu za przyjęcie korzyści majątkowej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.