KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ

Dodano: 2004-08-08

Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim poinformowała, iż zakończyła zbieranie materiału dowodowego w sprawie przywłaszczenia pieniędzy na szkodę Stowarzyszenia Gmin RP - Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr. Sprawa dotyczyła procederu dokonywanego przez 48 letnią księgową tego Stowarzyszenia. W okresie od 14 stycznia 2002 roku do 21 lutego 2003 roku w Gubinie dokonywała ona nienależnych jej wpłat różnych kwot pieniędzy na swoje konto przywłaszczając powierzone jej pieniądze w łącznej kwocie 90 569,14 zł. Blankiety przelewów opatrzone podpisami dyrektora i prezesa Stowarzyszenia księgowa wypełniała niezgodnie z ich wolą i na tej podstawie dokonała nienależnych wpłat. Jednocześnie ukrywała te operacje finansowe w dokumentacji księgowej poprzez wpisywanie do ksiąg rachunkowych nieprawdziwych rozliczeń z różnymi podmiotami gospodarczymi, jak również poprzez sporządzenie bilansu rocznego zawierającego nieprawdziwe dane księgowe przez co prowadziła tę dokumentację nierzetelnie, działając na szkodę Stowarzyszenia. W sprawie 10 marca 2004 roku wszczęto śledztwo, przesłuchano świadków i zabezpieczono dowody przestępstwa.