Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę Z. Wyszukanych pozycji: 66.

 • Zasady obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym

  Zalewski E. i in. Prokuratura Krajowa Warszawa 2009

 • Zasady odpowiedzialności karnej art. 1 § 1 i 2, art. 3-7 kk. Komentarz.

  Kunicka-Michalska B. C.H. BECK Warszawa 2006

 • Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia.

  Bąkowski T. i in. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2003

 • Zasądzenie odszkodowania z urzędu w Polskim procesie karnym.

  Daszkiewicz W. Prawnicze 1970

 • Zatarcie skazania

  Blanka Julita Stefańska Wolters Kluwer Warszawa 2014

 • Zbiór kazusów do nauki prawa karnego.

  Siwik Z. Wrocław 1974

 • Zbiór kazusów do nauki prawa karnego.

  Kegel Z. Wrocław 1974

 • Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami. Przygotowanie do rozprawy.

  Piotr Borkowski, Kamil Grzesik, Krzysztof Hejosz, Wiesława Kuberska, Maria Leszczyńska, Krzysztof Sobierajski, Paweł Szewczyk, Mirosław Trzaska C.H.Beck Warszawa 2013

 • Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

  Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert Pelewicz, Agnieszka Pilch, Andrzej Ryński, Marek Siwek, Bogusław Sędkowski C.H.Beck Warszawa 2013

 • Zbiór resortowych aktów prawnych MS. Tom II.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1973

 • Zbiór ważniejszych przepisów prawnych dotyczących zagadnień pracowniczych.

  Turkowska B. Towarzystwo Naukowe 1984

 • Zbiór wybranych aktów normatywnych regulujących publiczną działalność kościoła rzymsko-katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

  Departament Szkolenia i Wyd. MSW Warszawa 1971

 • Zbrodnie przeszłości.

  Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2006

 • Zbrodnie.

  Sojka T. Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Góra 1982

 • Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytań.

  Birkenbihl V. F. ASTRUM Wrocław 1998

 • Zestawienia porównawcze. Kodeksy karne 1969-1997.

  Cieślak W. Prawnicze Sopot 1998

 • Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Radwański Zb. Oficyna Wydawnicza MS Warszawa 2006

 • Zielonogórskie. Biblioteka wiedzy o Polsce Ludowej.

  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970

 • Ziemia Lubuska oskarża.

  Mnichowski P. Książka i Wiedza 1978

 • Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym.

  Wróbel Wł. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003