Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę Z. Wyszukanych pozycji: 66.

 • Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Genewa-Warszawa 2003

 • Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów.

  Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Genewa-Warszawa 2003

 • Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.

  Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Genewa-Warszawa 2003

 • Zarys encyklopedii prawa.

  Wiszniewski J. PWN Warszawa 1962

 • Zarys encyklopedii prawa.

  Wiszniewski J. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1970

 • Zarys kryminalistycznej taktyki obrony.

  Girdwoyń P. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Zarys kryminalistyki.

  Czeczot Zb. Uniwersyteckie Warszawa 1972

 • Zarys metodyki pracy prokuratora.

  Samborski E. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2008

 • Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych.

  Samborski E. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Zarys prawa cywilnego.

  Wiszniewski J. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1969

 • Zarys prawa zobowiązań.

  Ohanowicz A.

 • Zarys psychiatrii sądowej.

  Uszkiewicz L. Uniwersytetu Warszawskiego 1972

 • Zarys psychiatrii.

  Korzenowski L. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1969

 • Zarys socjologii prawa.

  Podgórecki A. Państwowe Wydawnictwo Naukowe

 • Zarządzanie kadrami.

  Antczak Zb. i in. C.H. BECK Warszawa 2004

 • Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty.

  Jurkowski R. Dom Wydawniczy ABC 2001

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.

  Król H. i inni. Naukowe PWN Warszawa 2006

 • Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym.

  Wiliński P. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Zasada równości stron w Polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej.

  Wąsek-Wiaderek M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia.

  Wyrembak J. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009