Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Wyszukanych pozycji: 1207.

 • Administracja - zagadnienia teorii i praktyki.

  Starościak J. Warszawa 1974

 • Afis. Wybrane zagadnienia.

  Zubański S. Wyższa Szkoła Policji Szczytno 2006

 • Akcyza. Komentarz wraz z komentarzem do przepisów wykonawczych.

  Parulski S. Kantor Wydawniczy Zakamcze Kraków 2005

 • Alimenty i ojcostwo. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo.

  Krzemiński Z. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Almanach polskiej władzy 1989-2002.

  Tchórzewski M. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Warszawa 2002

 • Amerykańska etyka prawnicza.

  Sarkowicz R. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2004

 • Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych

  Jerzy Konieczny C.H.Beck Warszawa 2012

 • Apelacja karna.

  Łojewski K. C.H.Beck Warszawa 2003

 • Apelacja karna. II wydanie-prawo sądowe.

  Łojewski K. C.H. BECK Warszawa 2005

 • Arbitraż i postępowanie arbitrażowe.

  Tyczka M. Państwowe Wydawnictwo Nauk Warszawa 1970

 • Archiwum medycyny sądowej i kryminologii.

  Warszawa 1972

 • Atlas drogowy Europa. Skala 1:750 000.

  Katowice 2002

 • Atlas drogowy Polska. Skala 1:100 000

  Piętka B. Kartograficzne Katowice 2004

 • Atlas Polski drogowy 1:100T

  Piętka B. Kartograficzne Katowice 2004

 • Atlas statystyczny.

  Główny US 1970

 • Atlas świata cz. 1-7.

  1963

 • Atlas świata.

  1959

 • Atypowe spółki handlowe.

  Kidyba A. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Audyt finansowy (5).

  Winiarska K. Info Audit Warszawa 2005

 • Audyt informatyczny.

  Farystek M. Info Audit Warszawa 2005

Strona: