Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Wyszukanych pozycji: 1207.

 • Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego.

  Wronkowska Sł. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Z zagadnień kryminalistyki.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1967

 • Zabezpieczenie danych osobowych.

  Drozd A. Presscom Sp. z o.o. Wrocław 2008

 • Zabójca zawodowy i na zlecenie.

  Lasocik Zb. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Zabójcy i ich ofiary.

  Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych Kraków 2002

 • Zabójstwa z broni palnej - niepowodzenia ścigania karnego.

  Palka P. UWM Olsztyn 2004

 • Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie

  Millon T. i in. Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa 2005

 • Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych.

  Górska K. C.H.Beck Warszawa 2007

 • Zagadnienia ekonomii politycznej socjalizmu.

  Oskar L. Książka i Wiedza Warszawa 1958

 • Zagadnienia recydywy w prawie karnym.

  Pleńska D. Prawnicze Warszawa 1974

 • Zakazy dowodowe w procesie karnym

  Kwiatkowski Z. Zakamycze Kraków 2005

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

  Ziółkowski P. Dom Wydawniczy ABC 2003

 • Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej

  Sołtysińska A. Zakamycze Kraków 2004

 • Zamówienia publiczne.

  Pieróg J. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Zamówienia publiczne.

  Jaślarz W. C.H. BECK Warszawa 1999

 • Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego.

  Bartosiewicz A. i in. Dom Wydawniczy ABC 2003

 • Zapobieganie narkomanii w świetle polskiego prawa.

  Chruściel T.K. i in. Warszawa 1988

 • Zapobieganie przestępczości w świetle obrad VIII Międzynarodowego Kongresu Kryminologicznego.

  I.P.P. 1979

 • Zapobieganie samobójstwom. Jak założyć grupęwsparcia dla osób po samobójstwie kogoś bliskiego.

  Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Genewa-Warszawa 2004

 • Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla funkcjonariuszy służby więziennej.

  Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Genewa-Warszawa 2003