Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Wyszukanych pozycji: 1207.

 • Wyjaśnienia podejrzanego, zeznania świadka i instytucja świadka koronnego. Komentarz.

  Pawelec K.J. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce. Tom I-III.

  Wydawnictwo Akcydensowe 1980

 • Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r.

  Buchała K. Kraków 1972

 • Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz.

  Morawski L. Dom Organizatora Toruń 2002

 • Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz

  Kotowski W. i in. Prawnicze Lexis-Nexis Warszawa 2006

 • Wykroczenia pozakodeksowe.Komentarz.

  Kotowski W. i in. Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Perkowski M. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Wypadki drogowe.

  Polony J. Prawnicze 1978

 • Wypadki drogowe. Aspekty kryminologiczne.

  Gaberle A. Prawnicze Warszawa 1986

 • Wyrządzenie szkody przez kilka osób.

  Lewaszkiewicz B. Prawnicze 1978

 • Wyższy podatek obrotowy.

  Warszawa-Poznań 1992

 • Względne przyczyny odwoławcze.

  Pawela St. Prawnicze 1970

 • Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Dauter B. i in. Prawnicze Lexis i Nexis Warszawa 2006

 • Wzory pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym.

  Klafkowski Z. Wydawnictwo Prawnicze

 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych + płyta CD z wzorami.

  Bugajna-Sporczyk D. i in. Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych.

  Policzkiewicz J. i in. Prawnicze Warszawa 1967

 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych.

  Popielarski K. Prawnicze Lex 1998

 • Wzory pism procesowych. Postępowanie karne.

  Wydawnictwo C.H. BECK 1999

 • Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

  Goździk A. i in. Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami. Postępowanie cywilne. Tom II a i II b.

  Wydawnictwo C.H. BECK 1998