Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Wyszukanych pozycji: 1207.

 • Wielka encyklopedia prawa

  Hołyst B. i in. Prawo i Praktyka Gospodarcza Warszawa 2005

 • Wielka encyklopedia prawa.

  Białystok 1999

 • Wielki słownik niemiecko-polski. Tom I i II.

  PW. Wiedza Powszechna 1968

 • Wielki słownik polsko-niemiecki. Tom I i II.

  PW Wiedza Powszechna 1974

 • Wiktymologia

  Hołyst B. Prawnicze PWN Warszawa 2000

 • Windows 2003 Serwer. Księga eksperta

  Noel M. i in. HELION Gliwice 2004

 • Własność publiczna.

  Szachułowicz J. Prawnicze Warszawa 2002

 • Wnoszenie apelacji cywilnej.

  Krzemiński Zdz. C.H. BECK Warszawa 2006

 • Wnoszenie kasacji karnej.

  Sługocki L. C.H. BECK Warszawa 1998

 • Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  Chmaj M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006

 • Wpływ cech patologicznych pisma na wartość dowodową ekspertyzy pismoznawczej

  Zieniewicz I. Zakamycze Kraków 2005

 • Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym.

  Sych W. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej).

  Wróbel A. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Wrogie przejęcie spółki.

  Podsiadlik C. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Wspólnotowy kodeks celny

  Ratusińska I. Zakamycze Kraków 2005

 • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej.

  Gołaczyński J. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego

  Ćwiąkalski Zb. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Wybrane problemy opiniowania sądowo-lekarskiego.

  Marek Zdz. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej.

  Ignaczak W. Wyższa Szkoła Policji Szczytno 2005

 • Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym. Komentarz

  Muras Z. C.H.BECK Warszawa 2005