Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Wyszukanych pozycji: 1207.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych.

  Grzegorczyk T. Prawnicze Warszawa 1999

 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy.

  Drozd A. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy.

  Drozd A. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz.

  Radziszewski E. Prawnicze 1987

 • Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem.

  Wojciechowski A. Towarzystwo TISE 1994

 • Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz.

  Aleksandrowicz R.T. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z komentarzem.

  Kuczyński J. Komenda Główna Straży Pożarnej 1970

 • Ustawa o ochronie przyrody

  Krzysztof Gruszecki Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

  Gruszecki K. Zakamycze Kraków 2005

 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  Namysłowska-Gabrysiak B. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Kryczko P. Zakamycze Kraków 2005

 • Ustawa o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Rusek Fr. i in. Prawnicze 1977

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

  Bąkowski T. Zakamycze Kraków 2004

 • Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny.

  Kotowski W. Dom Wydawniczy ABC 2004

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wraz ze zbiorem aktów wykonawczych. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

  Oficyna Wydawnicza Kraków 1995

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.

  Grześkowiak K. Prawnicze 1984

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.

  Górecki P. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.

  Górecki P. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Preiss-Mysłowska M. i in. C.H. BECK 2000

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Srogosz T. C.H. BECK Warszawa 2006