Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Wyszukanych pozycji: 1207.

 • Egzekucja sądowa w orzecznictwie. Tezy. Uzasadnienia. Glosy. Piśmiennictwo. T. I i II.

  Janiszewski D. Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych 1994

 • Ekonomia polityczna kapitalizmu.

  Sadzikowski W. PWN 1975

 • Ekspertyza sądowa.

  Wójcikiewicz J. Zakamycze 2002

 • Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane.

  Białek I. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane.

  Wójcikiewicz J. Oficyna Wolters Kluwer Polska Warszawa 2007

 • Eksperyment jako dowód w procesie karnym.

  Rybarczyk S. Prawnicze Warszawa 1973

 • Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim

  Wnukiewicz-Kozłowska A. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2004

 • Elektroniczne instrumenty płatnicze. Komentarz.

  Masiota J. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Elementy informatyki sądowej

  Maciej Szmit, Adam Baworowski i inni Polskie Towarzystwo Informatyczne 2011

 • Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

  Chofmański P. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006

 • Encyklopedia powszechna. Tom I-IV.

  PWN Warszawa 1973

 • Encyklopedia prawa.

  Kalina-Prasznic U. C.H.Beck Warszawa 2007

 • Encyklopedia przyroda i technika.

  Wiedza Powszechna 1969

 • Encyklopedyczny słownik psychiatrii.

  PZWL Warszawa 1986

 • Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz.

  Krzemiński Zdz. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Hofmański P.i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Europejski Przegląd Sądowy

  Lata prenumeraty: 2006, częstotliwość: miesięcznik

 • Europejskie prawo karne.Zarys wykładu.

  Lach A. Dom Organizatora Toruń 2008

 • Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej. Komentarz.

  Ciszewski J. C.H.Beck Warszawa 2004

 • Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym.

  Piórkowska-Flieger J. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004