Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Wyszukanych pozycji: 1207.

 • Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach. Komentarze.

  Krzemień R. i in. InfoAudi Sp. z o.o. Warszawa 2004

 • Badania identyfikacyjne pisma ręcznego.

  Czeczot Z. Warszawa 1971

 • Badania osobopoznawcze w prawie karnym.

  Tyszkiewicz L. Prawnicze Warszawa 1975

 • Badania przerobionych dokumentów.

  Karwowski T. PWN Warszawa 1977

 • Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz

  Cezary Kąkol Wolters Kluwer Polska Warszawa 2012

 • BHP w praktyce.

  Rączkowski B. Gdańsk 1997

 • BHP w praktyce.

  Rączkowski B. ODDK Gdańsk 2006

 • Bibliografia prawa i postępowania karnego.

  Najgebauer Z. Prawnicze Warszawa 1969

 • Biegły w postępowaniu cywilnym. Opinia. Odpowiedzialność. Wynagrodzenie.

  Rybarczyk M. C.H.Beck Warszawa 2001

 • Biuletyn Europejski

  Lata prenumeraty: 2002 - 2004

 • Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej

  Lata prenumeraty: 2001 - 2003

 • Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich

  Lata prenumeraty: 1988 - 1991

 • Biuletyn Statystyczny woj. lubuskiego

  Lata prenumeraty: 1999 - 2000, częstotliwość: miesięcznik

 • Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe

  Olszak K. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Budownictwo Lubuskie

  Krawiec J. Lubuska Izba Budownictwa Zielona Góra Biuletyn

 • CASUS

  Lata prenumeraty: 2005, częstotliwość: kwartalnik

 • Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym.

  Bieliński A. C.H.Beck Warszawa 2007

 • Chemia sądowa.

  Kraków 2002

 • Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne.

  Chlebowicz P. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Cyganie. Studia nad przestępczością.

  Pawłowski A. Zielona Góra 1973