Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę W. Wyszukanych pozycji: 43.

 • Wybrane problemy opiniowania sądowo-lekarskiego.

  Marek Zdz. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej.

  Ignaczak W. Wyższa Szkoła Policji Szczytno 2005

 • Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym. Komentarz

  Muras Z. C.H.BECK Warszawa 2005

 • Wyjaśnienia podejrzanego, zeznania świadka i instytucja świadka koronnego. Komentarz.

  Pawelec K.J. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce. Tom I-III.

  Wydawnictwo Akcydensowe 1980

 • Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r.

  Buchała K. Kraków 1972

 • Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz.

  Morawski L. Dom Organizatora Toruń 2002

 • Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz

  Kotowski W. i in. Prawnicze Lexis-Nexis Warszawa 2006

 • Wykroczenia pozakodeksowe.Komentarz.

  Kotowski W. i in. Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Perkowski M. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Wypadki drogowe.

  Polony J. Prawnicze 1978

 • Wypadki drogowe. Aspekty kryminologiczne.

  Gaberle A. Prawnicze Warszawa 1986

 • Wyrządzenie szkody przez kilka osób.

  Lewaszkiewicz B. Prawnicze 1978

 • Wyższy podatek obrotowy.

  Warszawa-Poznań 1992

 • Względne przyczyny odwoławcze.

  Pawela St. Prawnicze 1970

 • Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Dauter B. i in. Prawnicze Lexis i Nexis Warszawa 2006

 • Wzory pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym.

  Klafkowski Z. Wydawnictwo Prawnicze

 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych + płyta CD z wzorami.

  Bugajna-Sporczyk D. i in. Prawnicze Lexis Nexis Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych.

  Policzkiewicz J. i in. Prawnicze Warszawa 1967

 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych.

  Popielarski K. Prawnicze Lex 1998