Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę W. Wyszukanych pozycji: 43.

 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego.

  Marek A. Prawnicze 1973

 • Weksel w obrocie gospodarczym.

  Heropolitańska I. Warszawa 1990

 • Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie.

  Winiarska K. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Spółka z o.o. Gdańsk 2006

 • Wielka encyklopedia prawa

  Hołyst B. i in. Prawo i Praktyka Gospodarcza Warszawa 2005

 • Wielka encyklopedia prawa.

  Białystok 1999

 • Wielki słownik niemiecko-polski. Tom I i II.

  PW. Wiedza Powszechna 1968

 • Wielki słownik polsko-niemiecki. Tom I i II.

  PW Wiedza Powszechna 1974

 • Wiktymologia

  Hołyst B. Prawnicze PWN Warszawa 2000

 • Windows 2003 Serwer. Księga eksperta

  Noel M. i in. HELION Gliwice 2004

 • Własność publiczna.

  Szachułowicz J. Prawnicze Warszawa 2002

 • Wnoszenie apelacji cywilnej.

  Krzemiński Zdz. C.H. BECK Warszawa 2006

 • Wnoszenie kasacji karnej.

  Sługocki L. C.H. BECK Warszawa 1998

 • Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  Chmaj M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006

 • Wpływ cech patologicznych pisma na wartość dowodową ekspertyzy pismoznawczej

  Zieniewicz I. Zakamycze Kraków 2005

 • Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym.

  Sych W. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej).

  Wróbel A. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Wrogie przejęcie spółki.

  Podsiadlik C. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Wspólnotowy kodeks celny

  Ratusińska I. Zakamycze Kraków 2005

 • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej.

  Gołaczyński J. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego

  Ćwiąkalski Zb. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009