Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę U. Wyszukanych pozycji: 60.

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.

  Górecki P. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.

  Górecki P. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Preiss-Mysłowska M. i in. C.H. BECK 2000

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Srogosz T. C.H. BECK Warszawa 2006

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Łucarz K. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Łucarz K.i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Srogosz T. C.H.Beck Warszawa 2008

 • Ustawa o samorządzie terytorialnym i orzecznictwie.

  Juszczyńska T. i in. PDW Ławica Poznań 1994

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.Komentarz.

  Powałowski A. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

  Piszczek P. Białystok 1994

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy wykonawcze.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1986

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz.

  Skrzydło-Niżnik I. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Ustawa o zwalczaniu spekulacji.

  Janiszewska E. Prawnicze Warszawa 1984

 • Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz.

  Stefański R.A. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2003

 • Ustawa. Ordynacja podatkowa. Komentarz.

  Dom Wydawniczy ABC 2000

 • Ustawowe znamiona czynu.

  Andrejew I. Prawnicze 1978

 • Ustroje konstytutywne państw współczesnych

  Sarnecki P. Zakamycze Kraków 2005

 • Ustrój sądów powszechnych. Komentarz.

  Karóz Ł. i in. C.H. BECK Warszawa 2002

 • Uwagi o wykrywalności i czynnościach śledczych w sprawach o zabójstwa.

  Gurgul J. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Warszawa 1972

 • Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konwencji z Lugano.

  Kwecko A. Kodeks Sp. z o.o. Warszawa 2002