Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę U. Wyszukanych pozycji: 60.

 • Ustawa karna skarbowa. Tom I.

  Siwik Z. Wrocław 1992

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

  Jaworski J. i in. C.H. Beck Warszawa 2009

 • Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz.

  Jankowski J. C.H. BECK Warszawa 2000

 • Ustawa o Księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do Księgi wieczystej.

  Ciepła H. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o ochronie danych osobowych.

  Grzegorczyk T. Prawnicze Warszawa 1999

 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy.

  Drozd A. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy.

  Drozd A. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz.

  Radziszewski E. Prawnicze 1987

 • Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem.

  Wojciechowski A. Towarzystwo TISE 1994

 • Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz.

  Aleksandrowicz R.T. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z komentarzem.

  Kuczyński J. Komenda Główna Straży Pożarnej 1970

 • Ustawa o ochronie przyrody

  Krzysztof Gruszecki Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

  Gruszecki K. Zakamycze Kraków 2005

 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  Namysłowska-Gabrysiak B. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Kryczko P. Zakamycze Kraków 2005

 • Ustawa o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Rusek Fr. i in. Prawnicze 1977

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

  Bąkowski T. Zakamycze Kraków 2004

 • Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny.

  Kotowski W. Dom Wydawniczy ABC 2004

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wraz ze zbiorem aktów wykonawczych. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

  Oficyna Wydawnicza Kraków 1995

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.

  Grześkowiak K. Prawnicze 1984