Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę U. Wyszukanych pozycji: 60.

 • Ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie rentowe. Ubezpieczenie emerytalne. Tom II.

  Jędrasik-Jankowska I. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

  Jędrasik-Jankowska I. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

  Czerwiński W. TNOiK "Dom Organizatora" Toruń 2009

 • Układ Europejski z komentarzem.

  Brodacki Zdz. i in. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym.

  Gaberle A. Prawnicze 1972

 • Umowa oświadczenie przez osobę trzecią.

  Łetowska E. Prawnicze 1970

 • Umowa wydawnicza. Komentarz.

  Wiśniewski A. Prawnicze 1979

 • Umowa zabezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego.

  Orlicki M. i i. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Unia Europejska. Podstawowe akty prawne.

  Kamiński I.C. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2005.

  Grzelak A. i in. Dom Wydawniczy ABC 2005

 • Uprawnienia jednostek gospodarki uspołecznionej w procesie karnym.

  Majewski T. Prawnicze 1971

 • Urzędnik państwowy.

  Wydawnictwo Prawnicze 1983

 • Urzędnik państwowy.

  Wydawnictwo Prawnicze 1985

 • Usiłowanie przestępstwa w prawie polskim.

  Rejman PWN Warszawa 1965

 • Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym.

  Wanocha E. Prawnicze 1982

 • Ustawa karna skarbowa z komentarzem.

  Bafia J. i in. Prawnicze Warszawa 1973

 • Ustawa karna skarbowa z komentarzem.

  Prusak F. Prawnicze Warszawa 1995

 • Ustawa karna skarbowa.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1986

 • Ustawa karna skarbowa. Komentarz.

  Prusak F. Prawnicze Warszawa 1994

 • Ustawa karna skarbowa. Kontrola skarbowa. Prawo dewizowe.

  Dalkowska A. i in. Prawnicze Gdańsk 1993