Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę T. Wyszukanych pozycji: 20.

 • Tabela do obliczania potrąceń.

  Keler K. Stowarzyszenie Księgowych Warszawa 1975

 • Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym.

  Rusinek M. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym

  Huk A. Dom Wydawniczy ABC Kraków 2006

 • Technika kryminalistyczna.

  Kędzierska G. Wyższa Szkoła Policji Szczytno 2006

 • Teczka zarządcy nieruchomości wzory dokumentów z wyjaśnieniami + płyta CD

  Mikołajewska B. C.H. Beck Warszawa 2009

 • Telewizja interaktywna a prawo autorskie.

  Barta J. i in. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Temida nad mikroskopem

  Wójcikiewicz J. TNOiK "Dom Organizatora" Toruń 2009

 • Teoria Państwa i Prawa.

  Książka i Wiedza Warszawa 1951

 • Terroryzm. Materia Ustawowa?

  Indecki K. i in. ABW Centralny Ośrodek Szkolenia Warszawa 2009

 • Testament w prawie polskim.

  Skowrońska-Bocian E. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Testy egzaminacyjne dla kandydatów na aplikację sądową i prokuratorską w latach 2001-2002.

  Ministerstwo Sprawiedliwości Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości Warszawa 2003

 • Testy psychologiczne. Teoria i praktyka

  Hornowska E. Naukowe Scholar Warszawa 2005

 • Tłumacz i słownik języka angielskiego wersja - CD

  Copyright by Kompas Szczecin 2006

 • Tłumacz i słownik języka niemieckiego wersja - CD 0000000

  Copyright by Kompas Szczecin 2006

 • Toksykologia w praktyce śledczej.

  Borkowski T. i in. Wydział Zakładu Kryminalnego

 • Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem.

  Brodecki Zdz. i in. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Transplantacja w prawie polskim. Aspekty karnoprawne

  Duda J. Zakamycze Kraków 2004

 • Tryby udzielania zamówień publicznych z płytą CD

  Bartkowski R. i in. Presscom Sp. z o.o. Wrocław 2008

 • Twoja kompetentna rodzina

  Jesper Juul MiND Dariusz Syska Podkowa Leśna 2011

 • Tymczasowe aresztowanie.

  Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 1993

Strona:

 • 1