Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę S. Wyszukanych pozycji: 70.

 • Spis miejscowości w Polsce z kodami pocztowymi.

  Wydawnictwo Kartograficzne Katowice

 • Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

  Piotr Gołaszewski C.H.Beck Warszawa 2013

 • Spółdzielcze prawo mieszkaniowe.

  Krzekotowska K. Prawnicze 1986

 • Spółdzielcze prawo mieszkaniowe.

  Wydawnictwo Prawnicze 1986

 • Spółka cywilna między małżonkami.

  Jędrejek G. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Spółki cywilne i handlowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Jacyszyn J. Wrocław 1992

 • Spółki cywilne i handlowe. Wzory umów i innych aktów.

  Norek E.A. Warszawa - Poznań 1992

 • Sprawiedliwość sens prawa Eseje

  Karolak S.J. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2005

 • Sprostowanie i odpowiedź w prasie studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym

  Skubisz-Kępka K. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym

  Lachowski J. C.H.Beck Warszawa 2005

 • Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym.

  Lachowski J. C.H.Beck Warszawa 2005

 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez Sądy.

  Wróbel A. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym.

  Izydorczyk J. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Strony i ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego.

  Waltoś St. Prawnicze 1998

 • Studia kryminologiczne, kryminalistyczne i penitencjarne.

  Keler K. PWN Warszawa 1975

 • Suicydologia

  Hołyst B. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Suplement do skorowidza przepisów prawnych 1918-1984.

  Urząd Rady Ministrów Warszawa 1987

 • Swoboda działalności gospodarczej. Zmiany w podatkach. Komentarz

  Bartosiewicz A. i in. Zakamycze Kraków 2004

 • Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Eurpejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

  Kamiński I.C. Zakamycze Kraków 2003

 • Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Eurpejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

  Kamiński I.C. Zakamycze Kraków 2006