Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę S. Wyszukanych pozycji: 70.

 • Skorowidz przepisów prawnych 1918-1998.

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa 1998

 • Skorowidz rzeczowy do kodeksu pracy z komentarzem.

  Bieniaś L. Prawnicze 1980

 • Skutki niemożliwości świadczenia według prawa cywilnego.

  Krunalak K. Prawnicze 1983

 • Słownik ang.-pol., pol.-ang. Oxford i CD.

  Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005

 • Słownik frazeologiczny języka polskiego. Tom I i II.

  Skorupa St. Wiedza Powszechna Warszawa 1967

 • Słownik gwary więziennej.

  Michalski H. i in. Ośrodek Badań Przestępczości 1971

 • Słownik języka polskiego i CD.

  Sobol E. Naukowe PWN Warszawa 2005

 • Słownik języka polskiego.

  PAN Warszawa 1968

 • Słownik ortograficzny.

  Jodłowski S. i in. Warszawa 1972

 • Słownik polsko-angielski. Tom I i II.

  Warszawa 1967

 • Słownik psychologii

  Siuta J. Zielona Sowa Kraków 2005

 • Słownik rosyjsko-polski.

  Dworecki J. Wiedza Powszechna 1975

 • Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo. Niemiecko-polski. Polsko- niemiecki

  Kienzler I. C.H. BECK Warszawa 2004

 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych.

  Kopaliński W. Wiedza powszechna 1970

 • Słownik wyrazów obcych.

  Państwowy Instytut Wydawniczy

 • Słownik wyrazów obcych.

  PWN Warszawa 2000

 • Słownik wyrazów obcych.

  Tokarski J. i in. PWN Warszawa 1974

 • Słuszność i prawo. Szkic prawno-porównawczy.

  Kamiński I.C. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Socjologia dla prawników i politologów.

  Wódz J. Prawnicze PWN Warszawa 2000

 • Socjologia kryminalistyczna tom I i II.

  Hołyst B. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2007