Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę S. Wyszukanych pozycji: 70.

 • Sagan Befehl. Fakty i dokumenty.

  Sojka T. PWN Poznań 1975

 • Samorząd terytorialny.

  Kulesza M. C.H. BECK 1999

 • Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym

  Maksymilian Cherka, Wojciech Grecki Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Sądownictwo administracyjne.

  Czerwiński Cz. Dom Organizatora Toruń 2004

 • Sekcja zwłok.Podręcznik Shaarera

  Weber J.C. Lekarskie PZWL Warszawa 2000

 • Seks twojego dziecka.

  Deisert M. Zakład Wydawniczy K. Domke Poznań 1991

 • Seksuologia sądowa.

  Lew-Starowicz Z. Lekarskie PZWL Warszawa 2000

 • Seksuologia społeczna.

  Imieliński K. PWN Warszawa 1974

 • Sektor finansów publicznych w Polsce

  Kosikowski C. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006

 • Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno-kryminalistyczne.

  Szostak M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2001

 • Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej ? casus polski

  Machel H. Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006

 • Skarga na przewlekłość postępowania sądowego. Komentarz.

  Górecki P. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Skarga paulińska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Art. 527-534 Kc. Komentarz.

  Jasińska M. C.H. BECK 2006

 • Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2007

  Milianowska B. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Sopot 2008

 • Skorowidz orzeczeń Sądu Najwyższego Izby Cywilnej oraz Izby pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  Rumszewicz-Nanysowa J. Prawnicze 1979

 • Skorowidz przepisów prawnych 1918-1974.

  Urząd Rady Ministrów Warszawa 1974

 • Skorowidz przepisów prawnych 1918-1976.

  Urząd Rady Ministrów Warszawa 1977

 • Skorowidz przepisów prawnych 1918-1984.

  Urząd Rady Ministrów Warszawa 1986

 • Skorowidz przepisów prawnych 1918-1990.

  Urząd Rady Ministrów Warszawa 1990

 • Skorowidz przepisów prawnych 1918-1995.

  Urząd Rady Ministrów Warszawa 1995