Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę R. Wyszukanych pozycji: 31.

 • Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

  Łaszczyca G. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Rozprawa apelacyjna w Polskim procesie karnym

  Świecki D. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2006

 • Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym.

  Świecki D. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Rozprawa główna w polskim procesie karnym.

  Kalinowski S. Prawnicze Warszawa 1975

 • Rozprawy zakładowe i sygnalizacyjne w postępowaniu arbitrażowym.

  Rosienkiewicz A. Prawnicze Warszawa 1969

 • Rozstrzyganie sporów o świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

  Kolasiński K. Prawnicze 1978

 • Rozważania o prawie i sądownictwie,

  Gaberle A. Zakamycze Kraków 2005

 • Rozwód a dobro dziecka.

  Stojanowska W. Prawnicze 1979

 • Rozwód. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism.

  Krzemiński Zdz. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Różne formy zatrudnienia.

  Pisarczyk Ł. Dom Wydawniczy ABC 2003

 • Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych

  Błachnio-Parzych A. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009