Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę R. Wyszukanych pozycji: 31.

 • Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

  Łaszczyca G. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Rozprawa apelacyjna w Polskim procesie karnym

  Świecki D. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2006

 • Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym.

  Świecki D. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Rozprawa główna w polskim procesie karnym.

  Kalinowski S. Prawnicze Warszawa 1975

 • Rozprawy zakładowe i sygnalizacyjne w postępowaniu arbitrażowym.

  Rosienkiewicz A. Prawnicze Warszawa 1969

 • Rozstrzyganie sporów o świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

  Kolasiński K. Prawnicze 1978

 • Rozważania o prawie i sądownictwie,

  Gaberle A. Zakamycze Kraków 2005

 • Rozwód a dobro dziecka.

  Stojanowska W. Prawnicze 1979

 • Rozwód. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism.

  Krzemiński Zdz. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

 • Różne formy zatrudnienia.

  Pisarczyk Ł. Dom Wydawniczy ABC 2003

 • Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych

  Błachnio-Parzych A. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009