Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę R. Wyszukanych pozycji: 31.

 • Rachunkowość budżetowa.

  Winiarska K. i in. Dom Wydawniczy ABC 2004

 • Rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych.

  Bakalarska B. Warszawa 1993

 • Redukcja odpowiedzialności karnej.

  Kochanowski J. C.H. BECK Warszawa 1999

 • Referendarze sądowi. Asystenci sędziów. Urzędnicy sądowi. Komentarz.

  Rojewski M. C.H.Beck Warszawa 2007

 • Region Lubuskie Pismo Samorządowe

  Lata prenumeraty: 2001 - 2003

 • Region Lubuskie Pismo Samorządowe

  Lata prenumeraty: 2006

 • Regulamin prokuratury paragraf 96-220 i paragraf 245-260 . Komentarz.

  Węglowski M. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia drogowego

  Pawelec K. i in. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006

 • Remilitaryzacja Niemieckiej Republiki Federalnej 1945-1962.

  Roczulski L. i in. Zach. Egem. Pras. Warszawa

 • Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

  Bieniek G. i in. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić

  Rusinek M. i in. ZNAK Kraków 2005

 • Rewizja gospodarcza w jednostkach i zakładach budżetowych.

  Cewe J. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1980

 • Rewizja strony w postępowaniu karnym.

  Ferenc A. Prawnicze Warszawa 1987

 • Rewizja strony w procesie karnym.

  Ferenc A. Prawnicze Warszawa 1973

 • Rodzina i Prawo

  Lata prenumeraty: 2006, częstotliwość: kwartalnik

 • Rodzina i prawo. Kwartalnik sędziów rodzinnych

  Zegadło R. Instytyt Badań DNA Warszawa 2006

 • Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej.

  Nowicka I. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Rozbój w teorii i praktyce.

  Chybiński O. Ossolineum 1975

 • Rozliczenie majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich.

  Skowrońska-Bocian E. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Rozmowy o ekonomii politycznej socjalizmu.

  Krajewscy A.S. i in. Książka i Wiedza 1975

Strona: